Henkilöstöhallinto

Kuinka kehittää yritysjohtajia

Auta työntekijöitäsi saavuttamaan täysi potentiaalinsa

Pyramidi työntekijöiden rakentamisesta johtajaksi huipputasolla, mikä merkitsee sisäistä johtamisprosessia.

•••

Duncan Smith / Getty Images

Johdon kehittäminen kuvailee monia tapoja, joilla organisaatiot auttavat työntekijöitä kehittämään henkilökohtaisia ​​ja organisatorisia taitojaan joko johtajina johtotehtävissä tai mahdollisia esimiestehtäviä silmällä pitäen.

Organisaatiot tarvitsevat prosessin johtajiensa osaamisen kehittämiseksi, sillä nämä työntekijät ohjaavat ja organisoivat kaikkien muiden työntekijöiden työtä. Lisäksi parhaat johtajasi ja potentiaaliset johtajasi mainitsevat mahdollisuuden jatkaa henkilökohtaista ja ammatillista kasvuaan keskeisenä motivaationa ja jotain, mitä he haluavat työstään.

Kun työntekijät ajattelevat johtamisen kehittämistä, he ajattelevat todennäköisesti yliopistokursseja ja MBA-ohjelmia; konsulttien johtama ulkoinen koulutus; ja osallistuminen konferensseihin, messuihin, työpajoihin ja seminaareihin. Nämä ovat yleisiä tapoja, joilla työnantajat sijoittavat aikaa ja rahaa esimiestensä kehittämiseen.

Luokkia ei tarvita

Suurin osa johtamisen kehittämisestä ei kuitenkaan sisällä ulkopuolisia luokkia tai ammattikouluttajia. Se sisältää työntekijän päivittäisen työn, taitoja kehittävät toimeksiannot, johtajuuden roolit, vanhemman esimiehen mentoroinnin, ristiinkoulutuksen ja muita kehittymismahdollisuuksia työssä.

Esimiesten osaamisen kehittäminen johtamisen kehittämisvaihtoehtojen avulla on kriittistä organisaatiosi tehokkaan toiminnan kannalta. Esimiehillä on voimakas vaikutus organisaatioon, koska he valvovat muiden työntekijöiden työtä.

Erityisesti keskijohtajien odotetaan viestivän yrityksen suunnasta, tavoitteista ja visiosta raportoiville työntekijöilleen. Vain mukavat yrityskommunikaattorit suorittavat todennäköisesti tarvittavat viestintätehtävänsä tehokkaasti.

Yritysjohtajat ovat riippuvaisia ​​keskijohtajien kommunikaatiotaidoista, koska nämä johtajat eivät pysty helposti kommunikoimaan jokaisen työntekijän kanssa itse.

Ei ole yllättävää, että työpaikallasi olevat johtajat ovat tärkein yksittäinen tekijä työntekijöiden sitoutumisessa. Ne ovat myös tärkeitä työntekijöiden motivoinnissa ja tuottavan työpaikan rakentamisessa. Esimiehet ovat avain työntekijöiden säilyttämiseen – ja he ovat tärkein syy, jonka työntekijät mainitsevat jättäessään nykyisen työnantajansa.

Johdon kehittämisen tarve on siis merkittävä ja voi tarjota mielekkään takaisinmaksun.

Sisäisen johtamisen kehittämisen edut

Sisäisen johtamisen kehittämisellä on etuja ulkoisiin seminaareihin ja luokkiin verrattuna. Se esittelee ja vahvistaa yrityksen tarvitsemia taitoja ja johtamistekniikoita. Se puhuu yhteistä kieltä, jota organisaatiosi ihmiset ymmärtävät – ja antaa heille yhteisen kielen, jota he voivat käyttää keskenään.

Sisäisen johtamisen kehittäminen esitellään yrityksesi haasteiden ja ongelmien ympärillä, joten se räätälöidään osallistujien mukaan. Sitä tarjotaan sinun ehdoillasi haluamillasi aikoina.

Sisäisen johtamisen kehittäminen vahvistaa organisaation kulttuuria ja vastaa esimiehen työpaikan normeihin ja odotuksiin. Se sisältää tuttuja työpaikkaesimerkkejä ja vahvistaa haluttua organisaation suuntaa, arvoja ja tavoitteita.

Myös sisäinen johtamisen kehittäminen vahvistaa välittömästi koulutuksessa opittujen taitojen soveltamista takaisin työelämään. Tämä on kaikki perustelu, jota tarvitset sisäisen johtamisen kehittämisen tarjoamiseen.

Se voi vaatia viikoittaisia ​​tehtäviä, lukemista ja työharjoittelua. Työntekijät voivat työskennellä yhdessä opintoryhmissä varsinaisen koulutuksen ulkopuolella. Voit myös järjestää johdon kehittämiskoulutusta osana jatkuvaa, säännöllistä johtamiskokousta.

Vaihtoehdot

Työnantajilla on monia vaihtoehtoja johtamiskoulutuksen ja -kehityksen suhteen. Se voi sisältää sellaisia ​​ulkoisia mahdollisuuksia, kuten yliopistoluokkia, seminaareja, työpajoja, kursseja, konferensseja ja retkiä. Työnantajat voivat auttaa työntekijöitä maksamalla kursseista ja seminaareista.

He voivat myös tarjota opintotuki työntekijöille, jotka osallistuvat korkeakoulu- tai yliopistotunneille ja jotka aikovat ansaita tutkinnon.

Sisäisen johdon kehittämisvaihtoehtoja on runsaasti, ja ne voivat sisältää seuraavia työntekijöiden kasvun ja jatkuvan kehityksen kannalta tärkeitä aiheita:

  • Työntekijän koulutus
  • Työntekijöiden urapolut
  • Valmennus
  • Mentorointi
  • Työkierto
  • Kampanjat
  • Suorituskyvyn hallinta ja kehittäminen
  • Perinnön suunnittelu

Yrityskulttuurin opettaminen

Taitojen kehittämisen lisäksi johtamisen kehittäminen on myös mahdollisuus opettaa organisaatiosi kulttuuria. Normit, säännöt ja odotukset työpaikallasi ovat ainutlaatuisia sinun. Kokeneetkin johtajat hyötyvät koulutusmuistutuksista työpaikkakulttuurin ja -politiikan odotuksiin.

Kaiken johtamisen kehittämisen painopiste on, että johtajat voivat suorittaa työnsä johtajina tehokkaammin. Älä missaa mahdollisuuttasi vaikuttaa yhteen tärkeimmistä resursseistasi.

Keskijohtajasi ovat pinnoja, jotka pitävät organisaatiosi pyörää yhdessä. Auta heitä tulemaan parhaiksi, mitä he voivat olla.